Skogsvildmark

I filmen “Skogsvildmarken” besöker filmaren och ekologen David Cebulla områden där skogarna får utvecklas naturligt. Hans mål är att hitta några av Tysklands mest sällsynta djur- och växtarter. Det gemensamma projektet med NABU Jena e.V. skapar medvetenhet om naturskydd och artskydd.

Hur vild är den thuringiska vildmarken?

Thüringens delstatsregering har beslutat att 5 % av delstatens skogsområden ska vara naturliga processer utan direkt mänsklig inblandning. Därmed genomför Thüringen viktiga aspekter av den nationella strategin och Thüringens strategi för biologisk mångfald. Men hur vild är den thüringiska vildmarken? Filmaren och ekologen David Cebulla besöker olika skogar för att hitta och filma några av Tysklands mest sällsynta djur- och växtarter. Med denna dokumentärfilm tecknar han en exempelbild av Thüringens skogsvildmark under en vegetationsperiod. Det är bland annat en artinventering i dessa skogsområden.

Tio utvalda 5 % skogsområden registrerades för vetenskapliga och filmiska ändamål. Det vetenskapliga arbetet är inriktat på viltarter i dessa områden. Denna tillämpade naturvårdsforskning utgör grunden för de professionella filminspelningarna. Den särskilda strävan i detta projekt är att endast visa fritt levande djur i sina naturliga livsmiljöer. Visuellt definieras (webb)dokumentären/reportaget av en filmisk stil. Centrala element är komplexa timelapses, dynamiska gimbal-, slider- och drönarbilder samt häpnadsväckande makros. Den visuella stilen kompletteras med andra element som är kända från vloggar och webbvideor.

 

Sponsorer och stödjare

NABU Jena e.V.Vi genomförde detta projekt under 2020 tillsammans med Jena-avdelningen av föreningen NABU (Nature and Biodiversity Conservation Union). Filmpremiären är planerad till 2022. All ekologisk forskning och filmprojektet “Thüringens skogsvildmark” var möjligt tack vare följande sponsorer:

Förderer Thüringens wilde Wälder David Cebulla

Dessutom stöddes projektet “Thüringens skogsvildmark” av dessa föreningar:

Unterstützer Thüringens Waldwildnis