Video om fladdermöss i vinterdvala (2023)

I februari 2023 producerade vi en informationsfilm om en fladdermusövervintringsplats för NATURA-2000-stationen Osterland. Platsen för inspelningen var under bron vid slottet Osterstein i Gera. Film- och fotomaterial om fladdermöss är viktigt för utbildning och PR-arbete. Samtidigt reagerar djuren mycket känsligt på störningar, särskilt under vinterdvalan. Därför var vi mycket försiktiga och sparsamma med ljuset under inspelningen. Den nedre naturvårdsmyndigheten Gera följde med på filmningen. Liksom informationsfilmen om en gömställe av myggfladdermöss ska videon användas i appen för skogsnaturstigen i Gera stadsskog.