Video om användningen av reservantibiotika (2021)

Martin Häusling, jordbrukspolitisk talesman för gruppen De gröna/EFA, nådde med denna informationsvideo om användningen av reservantibiotika i djurhållningen över 6 000 personer enbart på Facebook. I början understryker arkivmaterial från andra politiska läger betydelsen av hans ståndpunkt. På lämpliga bilder från läkarpraktiken och lantbruksdjurshållningen förklarar Martin Häusling det grundläggande problemet. Komplexa frågor som bildandet av antibiotikaresistens och metafylax, dvs. förebyggande gruppmedicinering, förklaras visuellt i två animationer. I en intervjusituation framför Martin Häusling personligen sina politiska argument. Stämningsfull musik understödjer ämnets allvar. Produktionen ägde rum inom en vecka.

Denna förklaringsvideo kompletterar ett första klipp i sociala medier om samma ämne.