Informationsvideo med värmekamera om fladdermöss (2022)

Ausflug der Mückenfledermaus in Gera, Foto: David Cebulla

För NATURA-2000-stationen Osterland producerade vi en informationsfilm om den för ögonblicket största kända boet för myggfladdermöss (Pipistrellus pygmaeus) i tyska delstaten Thüringen. Videon är en del av en app som för närvarande produceras av NATURA-2000-stationen och som kombinerar en pedagogisk väg med digitalt innehåll.

Produktionen skedde under sex inspelningsdagar med en extra inspelning. Vi filmade främst i skymningen och fram till sent på kvällen. Under filminspelningen var vi noga med att inte störa fladdermössen. Av denna anledning har stora delar av filmen spelats in utan synligt ljus. Bland annat användes infraröda ljuskällor i kombination med modifierade infrarödkänsliga kameror. Dessutom genomfördes omfattande filmning med hjälp av den senaste tekniken för värmekameror. Detta gjorde det möjligt att ta fram unika bilder av myggfladdermusens svärmebeteende. Med hjälp av en batscanner kan man också göra fladdermössens rop hörbara. Filmen bygger dessutom på vårt eget arkivmaterial om andra fladdermusarter.

NATURA-2000-stationen lanserade appen, inklusive videon i mars 2023.